Systém měření pro
pásové pily
SMPP

Aplikace je určena pro měření počtu kusů a kubatury kmenů během zpracovávání kmene na pásové pile. Měřící zařízení je instalováno přímo u dráhy pojezdu pásové pily. Obsluha před dokončení zpracování zvolí dřevinu a kvalitu kmene. Každý změřený kus je evidován v databázi.

Vlastnosti aplikace

 • měření zpracovávaných kmenů
 • evidence kmenů a výřezů na dodací listy
 • automatický přenos všech dat do kanceláře

Vlastnosti měření

Měření průměru je prováděno ve svislé ose v celé délce kmene minimálně každých 5 cm. Délka je měřena z pohybu manipulačního vozíku.

 • svislá osa s přesností ±1 cm
 • délka s přesností 2%
Systém měření pro pásové pily - hlavní obrazovka

Vzhled ovládacího programu

Systém měření pro pásové pily - hlavní obrazovka
Historie změřených kusů

Vlastnosti ovládacího programu

 • automatické měření bez zásahu obsluhy
 • možnost dotykového ovládání
 • výpočet kubatury, křivosti, sbíhavosti a odpočtu kůry podle normy ČSN
 • u každého kusu je evidováno
  • čas měření, jméno pracovníka
  • délka, středový a čepový průměru, kvalita dřeva
  • křivost, sbíhavost a další údaje
 • evidence každého kusu v databázi
 • vzdálené procházení dat v databázi
 • vytváření a tisk podrobných dokladů o průběhu měření
 • export dat ve formátech CSV, PDF, XLS a dalších

Použití

Měřící zařízení je umístěno na stacionální části pásové pily a měří kmen, kerý je uchopen do manipulačního vozíku. Měření je prováděna zcela bez zásahu do běžné práce na pásové pile. Vedoucí výroby může během dne nebo zpětně procházet údaje o změřených kmenech a může tak kontrolovat dodržení výrobního plánu, výkonnost jednotlivých směn nebo zjistit neplánované prodlevy mezi jednotlivými kusy.