Jak probíhá měření dřeva?

card number 1

Dodavatel doveze dřevo do vstupního skladu pily

icon-what-we-do
card number 2

Pracovník s pomocí aplikace SMMDH2 přeměří a rozmanipuluje dodané kmeny na výřezy nebo provede přejímku dodaných výřezů

icon-what-we-do
card number 3

SMMDH2 uloží jak dodané kmeny tak výřezy do databáze

icon-what-we-do
card number 4

SMMDH2 rozhodne podle délky, průměru a kvality výřezu, na jakou skládku bude zařazen

icon-what-we-do
card number 5

SMMDH2 zaeviduje výřezy na skládky

icon-what-we-do
card number 6

Data se přenesou automaticky a téměř okamžitě do PC v kanceláři (smdhServer)

icon-what-we-do
card number 7

Vedoucí výroby se může na svém PC hned podívat, kolik výřezů má na jaké skládce (jaké má zásoby pro výrobu) (smdhReport)

icon-what-we-do
card number 8

Účetní ze svého PC zjistí výkony pracovníků a směn za minulý měsíc a vypočítá platy zaměstnanců (smdhReport)

icon-what-we-do
card number 9

Nákupčí dřeva na svém PC vygeneruje přehled manipulace dodávek konkrétního dodavatele a provede vyúčtování s tímto dodavatelem (smdhReport)

icon-what-we-do