Systém měření a manipulace
dřevní hmoty II
SMMDH2

Aplikace je určena pro zjednodušení manipulace a automatizaci evidence dřevní hmoty v manipulačních skladech dřeva.

Dodaný kmen nebo výřez je změřen pomocí elektronického bezkontaktního měření a je přehledně zobrazen obsluze na ovládacím panelu včetně všech potřebných údajů jako jsou délka, středový průměr, kubatura, křivost atd.

Během manipulace kmene je na ovládacím panelu znázorněno, ve kterém místě kmene bude proveden řez včetně aktuálních údajů o průměru kmene v místě řezu.

Vstupní kmen i vzniklé výřezy jsou zaevidovány do databáze.

Vlastnosti aplikace

 • měření a manipulace kmenů a výřezů
 • evidence kmenů a výřezů na dodací listy
 • evidence výřezů na skládkách
 • automatický přenos všech dat do kanceláře

Vlastnosti měření

Měření průměru je prováděno ve dvou navzájem kolmých osách po celé délce kmene minimálně každé 3 cm. Délka je měřena z pohybu manipulační linky.

 • svislá osa s přesností ±0,5 cm
 • vodorovná osa s přesností ±1,0 cm
 • délka s přesností 1 %

Vzhled ovládacího programu

Systém měření a manipulace dřevní hmoty II SMMDH2 - skládky
Systém měření a manipulace dřevní hmoty II SMMDH2 - skládky nastavení
Systém měření a manipulace dřevní hmoty II SMMDH2 - výběr dodávky

Vlastnosti ovládacího programu

 • možnost dotykového ovládání
 • přehledné a kontrastní uživatelské rozhraní
 • režim manipulace jednoho kmene
 • režim přejímky více výřezů současně
 • výpočet kubatury, křivosti, sbíhavosti a odpočtu kůry podle normy ČSN
 • u každého kmene a výřezu je evidováno
  • datum dodávky a číslo dodávky, dodavatel
  • čas manipulace, jméno pracovníka
  • délka, středový a čepový průměr, kvalita dřeva
  • křivost, sbíhavost a další údaje
  • fotografie kmene
 • třídění výřezů na skládky
 • evidence výřezů na skládkách
 • evidence každého kmene a výřezu v databázi
 • vzdálené procházení dat v databázi
 • vytváření a tisk podrobných dokladů o průběhu manipulace
 • export dat ve formátech CSV, PDF, XLS a dalších
 • kompatibilita se softwarem Melco

Použití

Systém pro měření a manipulaci dřevní hmoty je nainstalován na manipulační lince Baljer-Zembrod.

Do manipulačního skladu je dovezena nová dodávka surových kmenů. Obsluha linky zadá pomocí dotykového ovládání údaje o dodávce a začne manipulaci. Umístí na manipulační stůl kmen, spustí měření a jednou přejede manipulační linkou kolem kmene. Kmen je zobrazen na ovládacím panelu. Obsluha rozdělí kmen na potřebný počet výřezů a pomocí dotykového ovládání zvolí pro kmen a každý vzniklý výřez kvalitu dřeva. Měřicí program rozhodne, na jakou skládku patří který výřez, informuje o tom obsluhu a zaznamená veškerá data o kmeni a výřezech do databáze. Obsluha rozveze jednotlivé výřezy na doporučené skládky. Tímto je manipulace jednoho kmene dokončena a může se pokračovat s dalším kmenem.

Vedoucí provozu může přímo z kanceláře procházet databázi zmanipulovaných kmenů a má tedy přehled o stavu manipulace. Může také vytvářet doklady s detailním záznamem průběhu manipulace konkrétní dodávky. Tyto doklady mohou sloužit jako podklady pro fakturaci.