Elektronické systémy
měření a manipulace
dřevní hmoty

Ikona - měření kmenů

Měření kmenů

Měříme celé kmeny nebo i výřezy. Na průměrné pile pomocí aplikace SMPD (pro měření na pásových dopravnících) změříme až 67 317 kmenů za rok.

Ikona - zpracování dat

Zpracování dat

Přesná evidence dat a ukládání do databází. Práce se skládkami, možnost fotografování kmenů nebo odesílání dat na podnikový datový server.

Ikona - pokročilé reporty

Pokročilé reporty

Tvoříme exporty a statistiky dat pro vaše podnikání. Naše reporty mohou být exportované do velkého množství formátů - od PDF, přes Excelové tabulky až po specifické datové sety.

Naše systémy elektronického měření jsou vhodné zejména pro:

manipulační sklady

pilnice

pásové a omítací pily

pásové dopravníky

Proces měření dřeva pro pilnice

Karta 1

Výřez je změřen na vstupu do pilnice.

Karta 2

Změřené údaje včetně historie předchozích kusů jsou zobrazeny na monitoru.

Karta 3

Data jsou uložena do databáze a automaticky přenesena do kanceláře.

Karta 4

Na základě změřených dat lze připravit výplaty, kontrolovat výkon pilnice, připravovat fakturaci apod.

Více podrobností o měření dřeva

Výhody elektronického měření

Ikona - montáž

Montáž

bez úprav stávajícího provozu

Ikona - automatizace

Automatizace

zvýšení úrovně automatizace výroby

Ikona - produktivita

Produktivita

zvýšení produktivity práce

Ikona - jednoduchost

Jednoduchost

snadná obsluha

Ikona - výroba

Výroba

přehled o průběhu výroby

Ikona - výkon pracovníků

Výkon pracovníků

přehled o výkonu pracovníků a provozů

Ikona - fakturace a mzdy

Fakturace a mzdy

podklady pro fakturaci a mzdy

Ikona - export dat

Export dat

datový výstup v otevřených formátech