Systém měření
pro pásové dopravníky
SMPD

Aplikace pro měření kmenů a výřezů posouvaných pásovým nebo jiným dopravníkem.

Každý změřený kus je evidován v databázi. Celkový počet kusů a celková kubatura za směnu může být zobrazována na světelném displeji tak, aby pracovníci měli okamžitý přehled o svém pracovním výkonu.

Vlastnosti aplikace

 • měření kmenů, výřezů, hranolů a desek
 • automatický přenos všech dat do kanceláře

Vlastnosti měření

Měření průměru je prováděno ve dvou navzájem kolmých osách po celé délce kmene minimálně každé 3 cm. Délka je měřena z pohybu dopravníku.

 • svislá osa s přesností ±0,5 cm
 • vodorovná osa s přesností ±1,0 cm
 • délka s přesností 1 %
Systém měření pro pásové dopravníky SMPD - hlavní obrazovka

Vzhled ovládacího programu

Systém měření pro pásové dopravníky SMPD - dodavatelé
Systém měření pro pásové dopravníky SMPD - export PDF
Systém měření pro pásové dopravníky SMPD - výběr dřeviny
Systém měření pro pásové dopravníky SMPD - historie změřených kusů

Vlastnosti ovládacího programu

 • měření kulatiny, hranolů a desek
 • možnost zcela automatického běhu bez zásahu obsluhy
 • možnost dotykového ovládání
 • výpočet kubatury, křivosti, sbíhavosti a odpočtu kůry podle normy ČSN
 • u každého kusu je evidován
  • čas měření
  • délka, středový a čepový průměr, kvalita dřeva
  • křivost, sbíhavost a další údaje
 • evidence každého kusu v databázi
 • vzdálené procházení dat v databázi
 • dodržování pořezového plánu
 • vytváření a tisk podrobných dokladů o průběhu měření
 • export dat ve formátech CSV, PDF, XLS a dalších

Použití

Měřicí zařízení je umístěno na vstup do pilnice, což umožňuje sledovat kolik kusů s jakou kubaturou zpracuje pilnice během jedné směny.

Vedoucí výroby může během dne nebo zpětně procházet údaje o změřených kmenech a může tak kontrolovat dodržení výrobního plánu, výkonnost jednotlivých směn nebo zjistit neplánované prodlevy mezi jednotlivými kusy.