Měření dřeva

Měření dřeva

Systémy měření a manipulace dřevní hmoty

SMPP – Systém měření pro pásové pily

Aplikace je určena pro měření počtu kusů a kubatury kmenů během zpracovávání kmene na pásové pile. Měřící zařízení je instalováno přímo u dráhy pojezdu pásové pily. Obsluha před dokončení zpracování zvolí dřevinu a kvalitu kmene. Každý změřený kus je evidován v databázi.

Vlastnosti měření

Měření průměru je prováděno ve dvou navzájem kolmých osách v celé délce kmene minimálně každé 3 cm. Délka je měřena z pohybu dopravníku.

 • svislá osa s přesností ±1 cm
 • přiřazení nejvhodnější s předovlených délek

Vlastnosti ovládacího programu

 • dotykové ovládání
 • výpočet kubatury, křivosti, sbíhavosti a odpočtu kůry podle normy ČSN
 • u každého kusu je evidováno
  • čas měření, jméno pracovníka
  • délka, středový a čepový průměru, kvalita dřeva
  • křivost, sbíhavost a další údaje
 • evidence každého kusu v databázi
 • vzdálené procházení dat v databázi
 • vytváření a tisk podrobných dokladů o průběhu měření
 • export dat ve formátu CSV a PDF

Vzhled ovládacího programu

SMPP - Bokorys právě změřeného kmene

Systém měření a manipulace dřevní hmoty II
Systém měření pro pásové dopravníky
Systém měření pro pásové pily
Systém měření pro omítací pily

SMDH Report
SMDH Admin

Pavel Handl
+420 608 813 653
handl@af-servis.cz

Mgr. Jan Bařinka
+420 777 657 599
jan@barinka.net