Měření dřeva

Měření dřeva

Systémy měření a manipulace dřevní hmoty

SMPD – Systém měření pro pásové dopravníky

Aplikace pro měření kmenů a výřezů posouvaných pásovým nebo jiným dopravníkem dopravníkem. Každý změřený kus je evidován v databázi. Celkový počet kusů a celková kubatura za směnu může být zobrazována na světelném displeji tak, aby aby pracovníci měli snadný přehled o svém pracovním výkonu.

Vlastnosti měření

Měření průměru je prováděno ve dvou navzájem kolmých osách v celé délce kmene minimálně každé 3 cm. Délka je měřena z pohybu dopravníku.

 • svislá osa s přesností ±0,5 cm
 • vodorovná osa s přesností ±1,0 cm
 • délka s přesností 1%

Vlastnosti ovládacího programu

 • měření kulatiny, hranolů a desek
 • možnost zcela automatického běhu bez zásahu obsluhy
 • dotykové ovládání
 • výpočet kubatury, křivosti, sbíhavosti a odpočtu kůry podle normy ČSN
 • u každého kusu je evidováno
  • čas měření
  • délka, středový a čepový průměru, kvalita dřeva
  • křivost, sbíhavost a další údaje
 • evidence každého kusu v databázi
 • vzdálené procházení dat v databázi
 • vytváření a tisk podrobných dokladů o průběhu měření
 • export dat ve formátu CSV a PDF

Použití

Měřící zařízení je umístěno na vstup do pilnice, což umožňuje sledovat kolik kusů s jakou kubaturu zpracuje pilnice během jedné směny. Vedoucí výroby může během dne nebo zpětně procházet údaje o změřených kmenech a může tak kontrolovat dodržení výrobního plánu, výkonnost jednotlivých směn nebo zjistit neplánované prodlevy mezi jednotlivými kusy.

Vzhled ovládacího programu

SMPD - Náhled právě změřeného kmene
SMPD - Výběr dřeviny

Systém měření a manipulace dřevní hmoty II
Systém měření pro pásové dopravníky
Systém měření pro pásové pily
Systém měření pro omítací pily

SMDH Report
SMDH Admin

Pavel Handl
+420 608 813 653
handl@af-servis.cz

Mgr. Jan Bařinka
+420 777 657 599
jan@barinka.net