Měření dřeva

Měření dřeva

Systémy měření a manipulace dřevní hmoty

SMMOP – Systém pro měření a manipulaci pro omítací pily

Aplikace je určena pro automatické omítání surových desek. Před vstupem do omítací pily dojde ke změření povrchu desky a na základě změřených údajů je nastavena šířka omítacích pil. Systém pracuje zcela automaticky. Každý změřený kus je evidován v databázi. Celkový počet kusů a celková kubatura za směnu může být zobrazována na světelném displeji tak, aby aby pracovníci měli snadný přehled o svém pracovním výkonu.

Vlastnosti měření

Měření je prováděno podélně profilovým laserem v celé délce desky. Pokud stávájící technické řešení dopravníků před omítací pilou neumožňuje změření profilu v celé délce desky, pak je podélné měření doplněno o profilové měření lasery při příčném pohybu desky.

 • šířka desky s přesností ±1,0 cm

Vlastnosti ovládacího programu

 • možnost zcela automatického běhu bez zásahu obsluhy
 • dotykové ovládání
 • výpočet kubatury, křivosti, sbíhavosti a odpočtu kůry podle normy ČSN
 • u každého kusu je evidováno
  • čas manipulace
  • délka, změřená šířka, omítana šířka
  • výsledná kubatura a další údaje
 • evidence každého kusu v databázi
 • vzdálené procházení dat v databázi
 • vytváření a tisk podrobných dokladů o průběhu měření
 • export dat ve formátu CSV a PDF

Použití

Před vstupem do omítacího stroje proběhne měření profilu desky v co možná nějvětší části její délky. Změřený profil je analyzován a je vypočtena šířka, na kterou se nastaví omítací pila.

Vzhled ovládacího programu

SMMOP - půdorys právě změřené neomítnuté desky
SMMOP - přihlášení k měřící aplikaci

Systém měření a manipulace dřevní hmoty II
Systém měření pro pásové dopravníky
Systém měření pro pásové pily
Systém měření pro omítací pily

SMDH Report
SMDH Admin

Pavel Handl
+420 608 813 653
handl@af-servis.cz

Mgr. Jan Bařinka
+420 777 657 599
jan@barinka.net