Měření dřeva

Měření dřeva

Systémy měření a manipulace dřevní hmoty

smdhAdmin – Administrace měřícího softwaru

Aplikace je součástí všech měřících programů a slouží pro jejich podrobnou konfiguraci a testování. Součástí konfigurace je spojení s databází, nastavení měřícího hardware, parametry ovlivňující analýzu naměřených dat, nastavení digitálních vstupů a výstupů a mnoho dalších vlastností.

Požadavky

  • Windows XP nebo novější
  • .NET Framework 4.0
  • sqLite, MySQL nebo MariaDB

Vzhled programu

smdhAdmin - administrace databáze
smdhAdmin - nastavení měření

Systém měření a manipulace dřevní hmoty II
Systém měření pro pásové dopravníky
Systém měření pro pásové pily
Systém měření pro omítací pily

SMDH Report
SMDH Admin

Pavel Handl
+420 608 813 653
handl@af-servis.cz

Mgr. Jan Bařinka
+420 777 657 599
jan@barinka.net