Měření dřeva

Měření dřeva

Systémy měření a manipulace dřevní hmoty

SMMDH2 – Systém pro měření a manipulaci dřevní hmoty 2

Aplikace je určena pro zjednodušení manipulace a pro elektronickou přejímku dřevní hmoty v manipulačních skladech. Dodaný kmen nebo výřez je změřen pomocí elektronického bezkontaktního měření a je přehledně zobrazen obsluze na ovládacím panelu včetně všech potřebných údajů jako jsou délka, středový průměr, kubatura, křivost atd. Vstupní kmen i vzniklé výřezy jsou zaevidovány do databáze.

Podrobněji
Systém pro měření a manipulaci dřevní hmoty

SMPD – Systém měření pro pásové dopravníky

Aplikace pro měření kmenů a výřezů posouvaných pásovým dopravníkem. Každý změřený kus je evidován v databázi. Celkový počet kusů a celková kubatura za směnu je zobrazována na světelném displeji.

Podrobněji
Systém měření pro pásové dopravníky

SMMOP – Systém pro měření a manipulaci pro omítací pily

Aplikace je určena pro automatické omítání surových desek. Před vstupem do omítací pily dojde ke změření povrchu desky a na základě změřených údajů je nastavena šířka omítacích pil. Systém pracuje zcela automaticky. Každý změřený kus je evidován v databázi. Celkový počet kusů a celková kubatura za směnu může být zobrazována na světelném displayi.

Podrobněji
Systém pro měření a manipulaci pro omítací pily

SMPP – Systém měření pro pásové pily

Aplikace je určena pro automatické omítání surových desek. Před vstupem do omítací pily dojde ke změření povrchu desky a na základě změřených údajů je nastavena šířka omítacích pil. Systém pracuje zcela automaticky. Každý změřený kus je evidován v databázi. Celkový počet kusů a celková kubatura za směnu může být zobrazována na světelném displayi.

Podrobněji
Systém měření pro pásové pily

smdhReport – Procházení naměřených dat

Aplikace slouží pro procházení dat v databázi, která do databáze uložily měřící aplikace (SMMDH2, SMPD, SMMOP, SMPP atd.). Data je možné filtrovat podle několika kriterií, z vybraných dat je pak možné vytvořit přehledný dokument. Dokument je ve formátu PDF, který lze snadno prohlížet na všech typech osobních počítačů a mobilních zařízení.

Podrobněji
smdhReport - Práce s naměřenými daty

smdhAdmin – Administrace měřícího softwaru

Aplikace je součástí všech měřících programů a slouží pro jejich podrobnou konfiguraci a testování. Součástí konfigurace je spojení s databází, nastavení měřícího hardwaru, parametry ovlivňující analýzu naměřených dat, nastavení digitálních vstupů a výstupů a mnoho dalších vlastností.

Podrobněji
smdhAdmin - Administrace měřícího softwaru

Systém měření a manipulace dřevní hmoty II
Systém měření pro pásové dopravníky
Systém měření pro pásové pily
Systém měření pro omítací pily

SMDH Report
SMDH Admin

Pavel Handl
+420 608 813 653
handl@af-servis.cz

Mgr. Jan Bařinka
+420 777 657 599
jan@barinka.net