Měření dřeva

Měření dřeva

Systémy měření a manipulace dřevní hmoty

Využití měření

Systémy měření dřevní hmoty jsou určeny pro automatické elektronické měření, manipulaci a evidenci kmenů, výřezů, hranolů a desek v dřevozpracujícím průmyslu. Měřící systém se skládá z měřícího zařízení, které je připojeno k měřícímu počítači, na kterém běží specializovaný software. Tento software zpracovává data z měřícího zařízení, napomáhá obsluze s manipulací a automaticky zaznamenává naměřená data do databáze.

Použití automatického měření dřevní hmoty zvýší pracovní výkon ať už samotnou automatizací manipulace nebo motivačním faktorem zaměstnanců. Díky evidenci zpracovaných kusů získají vedoucí pracovníci přehled o průběhu výroby, výkonech jednotlivých provozů a pracovních směn. Data lze použít také jako podklady pro mzdy a pro fakturaci.

Výhody elektronického měření

  • montáž bez úprav stávajícího provozu
  • zvýšení úrovně automatizace výroby
  • zvýšení produktivity práce
  • snadná obsluha
  • přehled o průběhu výroby
  • přehled o výkonu pracovníků a provozů
  • podklady pro fakturaci a mzdy
  • datový výstup v otevřených formátech

Systém pro měření a manipulaci dřevní hmoty

Obsluha zařízení

Obsluha měřícího softwaru je navržena pro použití dotykového ovládání, což přispívá k přehlednosti a jednoduchosti obsluhy. Uživatelské rozhraní je vyvinuto ve spoluprácí se zaměstnanci dřevozpracujícího závodu.

Montáž měření

Měřící zařízení je montováno do stávajícího provozu tak, aby provoz nebyl narušen a nebyly nutné změny v uspořádání dopravníků a dřevozpracujících strojů.

Systém měření a manipulace dřevní hmoty II
Systém měření pro pásové dopravníky
Systém měření pro pásové pily
Systém měření pro omítací pily

SMDH Report
SMDH Admin

Pavel Handl
+420 608 813 653
handl@af-servis.cz

Mgr. Jan Bařinka
+420 777 657 599
jan@barinka.net